Ascultă online

Oricine

Ioan 3:16
Fiindca atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, ca a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, sa nu piara, ci sa aiba viata vecinica.

Luca 18:18
Un fruntas a întrebat pe Isus: „Bunule Învatator, ce trebuie sa fac ca sa mostenesc viata vecinica?”

Luca 18:35
Pe cînd Se apropia Isus de Ierihon, un orb sedea lînga drum si cersea.

Luca 19:1-3
Isus a intrat în Ierihon, si trecea prin cetate. Si un om bogat, numit Zacheu, mai marele vamesilor, cauta sa vada care este Isus; dar nu putea din pricina norodului, caci era mic de statura.

Luca 19:10
Pentruca Fiul omului a venit sa caute si sa mîntuiasca ce era pierdut.

MICHAEL BACILA

11 Nov 2012