Unde ne găsești

Str. Siminocului nr. 25
Sector 3, București

Și când

Duminică: 1000 - 1230, 1800 - 2000
Joi: 1800 - 2000

Mai multe detalii
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. Ioan 3:16
Studiu biblic

Grupurile de studiu oferă un loc pentru a ne uni în părtășie cu alți credincioși, pentru a crește în înțelegerea Bibliei, pentru a-l lăuda pe Dumnezeu printr-o purtare evlavioasă.

Predici

Înțelegerea Cuvântului lui Dumnezeu - Sfânta Scriptură, Zidirea comunității, Proclamarea Evangheliei!

Mărturisire de credință

Noi credem și mărturisim că Biblia sau Sfânta Scriptură este Cuvântul lui Dumnezeu, inspirat plenar și verbal, care a fost scris de oameni călăuziți de Duhul Sfânt.

Misiune

"Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit."