Resurse » Predici

Singurul nascut din Tatal
22 Dec 2014

Dan Iosub

Ioan 1:11-14 11. A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit. 12. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; 13. născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. 14. Şi Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit printre noi, plin ...

Asculta

Desavarsirea
8 Dec 2014

Virgil Daniciuc

MAtei 19:16-22 16. Atunci s-a apropiat de Isus un om, si I-a zis: "Învatatorule, ce bine sa fac, ca sa am viata vesnica?" 17. El i-a raspuns: "De ce ma întrebi: ,Ce bine?' Binele este Unul singur. Dar daca vrei sa intri în viata, pazeste poruncile." 18. "Care?" I-a zis el. Si Isus i-a raspuns: "Sa nu ucizi: sa nu preacurvesti; sa nu furi; sa nu faci o mart...

Asculta

Invierea lui Lazar
24 Aug 2014

Michael Bacila

Ioan 11 1. Un oarecare Lazăr din Betania, satul Mariei şi al Martei, sora ei, era bolnav. - 2. Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir, şi I-a şters picioarele cu părul ei, şi Lazăr cel bolnav era fratele ei. - 3. Surorile au trimis la Isus să-i spună: "Doamne, iată că acela pe care-l iubeşti, este bolnav." 4. Dar Isus, când a auzit vest...

Asculta

Cu privirea la Domnul Isus (Studiu Ioan)
11 May 2014

Claudiu Carlescu

Ioan 7:14-24 14. Pe la jumătatea praznicului, Isus S-a suit la Templu. Şi învăţa norodul. 15. Iudeii se mirau, şi ziceau: "Cum are omul acesta învăţătură, căci n-a învăţat niciodată?" 16. Isus le-a răspuns: "Învăţătura Mea nu este a Mea, ci a Celui ce M-a trimis pe Mine. 17. Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască da...

Asculta

Cu privirea la Domnul Isus (Studiu Ioan)
11 May 2014

Claudiu Carlescu

Ioan 7:14-24 14. Pe la jumătatea praznicului, Isus S-a suit la Templu. Şi învăţa norodul. 15. Iudeii se mirau, şi ziceau: "Cum are omul acesta învăţătură, căci n-a învăţat niciodată?" 16. Isus le-a răspuns: "Învăţătura Mea nu este a Mea, ci a Celui ce M-a trimis pe Mine. 17. Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască da...

Asculta

Este ceasul!
13 Apr 2014

Virgil Daniciuc

Luca 22:14 Când a sosit ceasul, Isus a şezut la masă cu cei doisprezece apostoli. ...

Asculta

Pietre
13 Apr 2014

Dan Mitrea

Ioan 8:1-11 1. Isus S-a dus la muntele Măslinilor. 2. Dar dis-de-dimineaţă, a venit din nou în Templu; şi tot norodul a venit la El. El a şezut jos, şi-i învăţa. 3. Atunci cărturarii şi Fariseii I-au adus o femeie prinsă în preacurvie. Au pus-o în mijlocul norodului, 4. şi au zis lui Isus: "Învăţătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar c...

Asculta

Isus, un ajutor dincolo de puterile umane
6 Apr 2014

Virgil Daniciuc

Ioan 6:1-21 1. După aceea, Isus S-a dus dincolo de marea Galileii, numită marea Tiberiadei. 2. O mare gloată mergea după El, pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. 3. Isus S-a suit pe munte, şi şedea acolo cu ucenicii Săi. 4. Paştele, praznicul Iudeilor, erau aproape. 5. Isus Şi-a ridicat ochii, şi a văzut că o mare gloată vin...

Asculta

Suveranitatea Domnului Isus
23 Mar 2014

Cristi Titirisca

Ioan 5:17-47 17. Dar Isus le-a răspuns: "Tatăl Meu lucrează până acum; şi Eu de asemenea lucrez." 18. Tocmai de aceea căutau şi mai mult Iudeii să-L omoare, nu numai fiindcă dezlega ziua Sabatului, dar şi pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl Său, şi Se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu. 19. Isus a luat din nou cuvântul, şi le-a zis: "Ade...

Asculta

Cainta
23 Feb 2014

Peter Giger

Romani 5:1-2 1. Deci, fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem (Sau: Să avem.) pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos. 2. Lui Îi datorăm faptul că, prin credinţă, am intrat în această stare de har, în care suntem; şi ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ieremia 31:31-34 31. "Iată, vin zile, zice Domnul, ...

Asculta

Program Nasterea Domnului
25 Jan 2014

Biserica Agape, Dan Mitrea (predica)

(Piesele la pian si chitara sunt cantate de copiii din biserica) ...

Asculta

Inceput
19 Jan 2014

Michael Bacila

Geneza 1:1 1. La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul. Ioan 1:1 1. La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. 1 Ioan 1:1 1. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce am privit şi ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la Cuvântul vieţii, ...

Asculta

Ana (Masa Domnului)
19 Dec 2013

Emanuel Buliga

Ioan 18 12. Ceata ostaşilor, căpitanul lor, şi aprozii Iudeilor, au prins deci pe Isus, şi L-au legat. 13. L-au dus întâi la Ana; căci el era socrul lui Caiafa, care era mare preot în anul acela. 14. Şi Caiafa era cel ce dăduse Iudeilor sfatul acesta: "Este de folos să moară un singur om pentru norod." 19. Marele preot a întrebat pe Isus despre...

Asculta

Coloseni 4
1 Dec 2013

Cristi Titirisca

Coloseni 4:2-18 2. Stăruiţi în rugăciune, vegheaţi în ea cu mulţumiri. 3. Rugaţi-vă tot odată şi pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o uşă pentru Cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care iată, mă găsesc în lanţuri: 4. ca s-o fac cunoscut aşa cum trebuie să vorbesc despre ea. 5. Purtaţi-vă cu înţelepciune faţ...

Asculta

Ganduri din epistola catre corinteni
24 Nov 2013

Peter Giger

1 Corinteni 2-3:9 2 1. Cât despre mine, fraţilor, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înţelepciune strălucită. 2. Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Isus Hristos şi pe El răstignit. 3. Eu însumi, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos şi plin de cutremur...

Asculta

Pavel catre coloseni
23 Nov 2013

Claudiu Carlescu

COLOSENI 1 3. Mulţumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, căci ne rugăm neîncetat pentru voi, 4. şi am auzit despre credinţa voastră în Hristos Isus, şi despre dragostea, pe care o aveţi faţă de toţi sfinţii, 5. din pricina nădejdii care vă aşteaptă în ceruri şi despre care aţi auzit mai înainte în cuvântul adev...

Asculta

Relatii (in familie si la locul de munca)
17 Nov 2013

Virgil Daniciuc

COLOSENI 3 18. Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri, cum se cuvine în Domnul. 19. Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele, şi nu ţineţi necaz pe ele. 20. Copii, ascultaţi de părinţii voştri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. 21. Părinţilor, nu întărâtaţi pe copiii voştri, ca să nu-şi piardă nădejdea. ...

Asculta

Crestinii
3 Nov 2013

Florin Ionescu

COLOSENI 3 1. Dacă deci aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu. 2. Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. 3. Căci voi aţi murit, şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. 4. Când Se va arăta Hristos, viaţa voastră, atunci vă ve...

Asculta

Evrei
3 Nov 2013

Cristi Titirisca

Evrei 7:25 De aceea si poate sa mîntuiasca în chip desavîrsit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentruca traieste pururea ca sa mijloceasca pentru ei. ...

Asculta

Coloseni 2
27 Oct 2013

Dan Mitrea

COLOSENI 2 9. Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii. 10. Voi aveţi totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii şi stăpâniri. 11. În El aţi fost tăiaţi împrejur, nu cu o tăiere împrejur, făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământ...

Asculta

Viata de credinta inseamna suferinta
6 Oct 2013

Cornel Haures

COLOSENI 1 13. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului, şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui, 14. în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor. 15. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. 16. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt ...

Asculta

Biserica din Colose
8 Sep 2013

Mihai Andrei

COLOSENI 1 1. Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, şi fratele Timotei, 2. către sfinţii şi fraţii credincioşi în Hristos, care sunt în Colose: Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos....

Asculta

Rugaciunea
11 Aug 2013

Dan Mitrea

COLOSENI 4 1. Stăpânilor, daţi robilor voştri ce le datoraţi, şi ce li se cuvine, căci ştiţi că şi voi aveţi un Stăpân în cer. 2. Stăruiţi în rugăciune, vegheaţi în ea cu mulţumiri. 3. Rugaţi-vă tot odată şi pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o uşă pentru Cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care ia...

Asculta

Ce a facut Dumnezeu pentru noi
28 Jul 2013

Dan Mitrea

COLOSENI 1 1. Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, si fratele Timotei, 2. catre sfintii si fratii credinciosi în Hristos, care sunt în Colose: Har si pace de la Dumnezeu, Tatal nostru, si de la Domnul Isus Hristos. 3. Multumim lui Dumnezeu, Tatal Domnului nostru Isus Hristos, caci ne rugam neîncetat pentru voi, 4. si am auz...

Asculta

Lucruri spirituale
21 Jul 2013

Claudiu Carlescu

FILIPENI 1 1. Pavel şi Timotei, robi ai lui Isus Hristos, către toţi sfinţii în Hristos Isus, care sunt în Filipi, împreună cu episcopii (Sau: priveghetori.) şi diaconii: 2. Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos! 3. Mulţumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte, pe care o păstrez despre v...

Asculta

Credinta
7 Jul 2013

Cristi Titirisca

EVREI 10:35 Să nu vă părăsiţi, dar, încrederea voastră pe care o aşteaptă o mare răsplătire! EVREI 8 10. Dar iată legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel, după acele zile, zice Domnul: voi pune legile Mele în mintea lor şi le voi scrie în inimile lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu. 11. Şi nu vor mai învăţa fiecare ...

Asculta

Botezul
23 Jun 2013

Dan Mitrea

DEUTERONOM 31:8 Domnul însuşi va merge înaintea ta, El însuşi va fi cu tine, nu te va părăsi şi nu te va lăsa; nu te teme şi nu te înspăimânta!...

Asculta

Biruinta
2 Jun 2013

Daniciuc Virgil

Judecatori 7 16 A împărţit în trei cete pe cei trei sute de oameni şi le-a dat tuturor trâmbiţe şi ulcioare goale, cu nişte făclii în ulcioare. 17 El le-a zis: „Să vă uitaţi la mine şi să faceţi ca mine. Cum voi ajunge în tabără, să faceţi ce voi face eu; 18 şi când voi suna din trâmbiţă, eu şi toţi cei ce vor fi cu mine, să sunaţi ...

Asculta

Tatii
12 May 2013

Michael Bacila

Isaia 63:16 Totusi Tu esti Tatal nostru! Caci Avraam nu ne cunoaste, Israel nu stie cine suntem; dar Tu, Doamne, esti Tatal nostru, Tu, din vesnicie, Te numesti “Mantuitorul nostru”. Evrei 11:7 Prin credinta Noe, cand a fost instiintat de Dumnezeu despre lucruri care inca nu se vedeau, si , plin de o teama sfanta, a facut un chivot ca sa-si scape casa; prin ea, ...

Asculta

Credeti Scripturile
5 May 2013

Cristi Titirisca

Luca 23 v55 Femeile, cari venisera cu Isus din Galilea, au însotit pe Iosif; au vazut mormîntu si felul cum a fost pus trupul lui Isus în el, v56 s-au întors, si au pregatit miresme si miruri. Apoi, în ziua Sabatului, s-au odihnit, dupa Lege. 24:1 În ziua întîi a saptamînii, femeile acestea, si altele împreuna cu ele, au venit la mormînt dis de dimineat...

Asculta

Piatra
21 Apr 2013

Dan Mitrea

1 Petru 2 v1 Lepadati dar orice rautate, orice viclesug, orice fel de prefacatorie, de pizma si de clevetire; v2 si, ca niste prunci nascuti de curînd, sa doriti laptele duhovnicesc si curat, pentruca prin el sa cresteti spre mîntuire, v3 daca ati gustat în adevar ca bun este Domnul. v4 Apropiati-va de El, piatra vie, lepadata de oameni, dar aleasa si scumpa...

Asculta

Femeia Samariteanca
14 Apr 2013

Peter Giger

Ioan 4 v1 Domnul a aflat ca Fariseii au auzit ca El face si boteaza mai multi ucenici decît Ioan. v2 Însa Isus nu boteza El însus, ci ucenicii Lui. v3 Atunci a parasit Iudea, si S'a întors în Galilea. v4 Fiindca trebuia sa treaca prin Samaria, v5 a ajuns lînga o cetate din tinutul Samariei, numita Sihar, aproape de ogorul, pe care-l daduse Iacov fiului...

Asculta

Slabiciunile si credinta lui Ilie
14 Apr 2013

Michael Bacila

...

Asculta

Rugaciunea
14 Apr 2013

Peter Giger

...

Asculta

Pastele
14 Apr 2013

Virgil Daniciuc

...

Asculta

O singura jertfa
14 Apr 2013

Claudiu Carlescu

...

Asculta

Implinirea Cuvantului
14 Apr 2013

Mihai Ciopasiu

...

Asculta

Evrei
7 Apr 2013

Cristi Titirisca

Evrei 7:25 De aceea si poate sa mîntuiasca în chip desavîrsit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentruca traieste pururea ca sa mijloceasca pentru ei. ...

Asculta

Isus este marele invingator
1 Jan 2013

Peter Giger

...

Asculta

Invataturi aduse de inger
25 Dec 2012

Dan Mitrea

Luca 2:1-20 v1 În vremea aceea a iesit o porunca de la Cezar August sa se înscrie toata lumea. v2 Înscrierea aceasta s'a facut întîia data pe cînd era dregator în Siria Auirinius. v3 Toti se duceau sa se înscrie, fiecare în cetatea lui. v4 Iosif s'a suit si el din Galilea, din cetatea Nazaret, ca sa se duca în Iudea, în cetatea lui David, numita Bet...

Asculta

Nasterea Domnului Isus Hristos
23 Dec 2012

Florian Ionescu

Matei 2:1-12 v1 Dupa cîteva zile, Isus S'a întors în Capernaum. S'a auzit ca este în casa, v2 si s'au adunat îndata asa de multi ca nu putea sa-i mai încapa locul dinaintea usii. El le vestea Cuvîntul. v3 Au venit la el niste oameni, cari I-au adus un slabanog, purtat de patru insi. v4 Fiindca nu puteau sa ajunga pîna la El, din pricina norodului, au d...

Asculta

Chemarea
2 Dec 2012

Claudiu Carlescu

Isaia 6:1-13 v1 În anul mortii împaratului Ozia, am vazut pe Domnul sezînd pe un scaun de domnie foarte înalt, si poalele mantiei Lui umpleau Templul. v2 Serafimii stateau deasupra Lui, si fiecare avea sase aripi: cu doua îsi acopereau fata, cu doua îsi acopereau picioarele, si cu doua sburau. v3 Strigau unul la altul, si ziceau: „Sfînt, sfînt, sfî...

Asculta

Evanghelia
18 Nov 2012

Cristian Titirisca

...

Asculta

Invatatura Epistolei catre Romani
11 Nov 2012

Valentin Giuroiu

Roamni 8:1-4 Acum dar nu este nici o osîndire pentru ceice sînt în Hristos Isus, cari nu traiesc dupa îndemnurile firii pamîntesti, ci dupa îndemnurile Duhului. v2 În adevar, legea Duhului de viata în Hristos Isus, m'a izbavit de Legea pacatului si a mortii. v3 Caci-lucru cu neputinta Legii, întrucît firea pamînteasca (Greceste: carnea, aici si peste t...

Asculta

Oricine
11 Nov 2012

Michael Bacila

Ioan 3:16 Fiindca atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, ca a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, sa nu piara, ci sa aiba viata vecinica. Luca 18:18 Un fruntas a întrebat pe Isus: „Bunule Învatator, ce trebuie sa fac ca sa mostenesc viata vecinica?” Luca 18:35 Pe cînd Se apropia Isus de Ierihon, un orb sedea lînga drum si cersea. ...

Asculta

Rugaciunea
11 Mar 2012

Cristian Titirisca

Ieremia 29 10. Dar iată ce zice Domnul: "De îndată ce vor trece şaptezeci de ani ai Babilonului, Îmi voi aduce aminte de voi, şi voi împlini faţă de voi făgăduinţa Mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta. 11. Căci Eu ştiu gândurile, pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau un vi...

Asculta

Lucrurile de sus
19 Feb 2012

Claudiu Carlescu

Geneza 2 4. Iată istoria cerurilor şi a pământului, când au fost făcute. 5. În ziua când a făcut Domnul Dumnezeu un pământ şi ceruri, nu era încă pe pământ nici un copăcel de câmp şi nici o iarbă de pe câmp nu încolţea încă: fiindcă Domnul Dumnezeu nu dăduse încă ploaie pe pământ şi nu era nici un om ca să lucreze pământul. 6....

Asculta

Mandria
15 Jan 2012

Michael Bacila

Psalmul 19 13. Pazeste de asemenea pe robul Tau de mândrie, ca sa nu stapâneasca ea peste mine! Atunci voi fi fara prihana, nevinovat de pacate mari. Iacov 4 6. Dar, în schimb, ne da un har si mai mare. De aceea zice Scriptura: "Dumnezeu sta împotriva celor mândri, dar da har celor smeriti." Proverbe 16 18. Mândria merge înaintea pieirii, si trufia m...

Asculta

Pericolul lenevirii
11 Feb 2011

Cristian Titirisca

Evrei 5:11- 6:12 5 11. Asupra celor de mai sus avem multe de zis, si lucruri grele de tâlcuit; fiindca v-ati facut greoi la pricepere. 12. În adevar, voi care de mult trebuia sa fiti învatatori, aveti iarasi trebuinta de cineva sa va învete cele dintâi adevaruri ale cuvintelor lui Dumnezeu, si ati ajuns sa aveti nevoie de lapte, nu de hrana tare. 13....

Asculta