Ascultă online

Invataturi aduse de inger

Luca 2:1-20
v1 În vremea aceea a iesit o porunca de la Cezar August sa se înscrie toata lumea.
v2 Înscrierea aceasta s'a facut întîia data pe cînd era dregator în Siria Auirinius.
v3 Toti se duceau sa se înscrie, fiecare în cetatea lui.
v4 Iosif s'a suit si el din Galilea, din cetatea Nazaret, ca sa se duca în Iudea, în cetatea lui David, numita Betleem, pentru ca era din casa si din semintia lui David,
v5 sa se înscrie împreuna cu Maria, logodnica lui, care era însarcinata.
v6 Pe cînd erau ei acolo, s'a împlinit vremea cînd trebuia sa nasca Maria.
v7 Si a nascut pe Fiul ei cel întîi nascut, L-a înfasat în scutece si L-a culcat într'o iesle, pentru ca în casa de poposire nu era loc pentru ei.
v8 În tinutul acela erau niste pastori, cari stateau afara în cîmp, si faceau de straja noaptea împrejurul turmei lor.
v9 Si iata ca un înger al Domnului s'a înfatisat înaintea lor, si slava Domnului a stralucit împrejurul lor. Ei s'au înfricosat foarte tare.
v10 Dar îngerul le-a zis: „Nu va temeti: caci va aduc o veste buna, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul:
v11 astazi în cetatea lui David, vi s'a nascut un Mîntuitor, care este Hristos, Domnul.
v12 Iata semnul, dupa care-l veti cunoaste: veti gasi un prunc înfasat în scutece si culcat într'o iesle.”
v13 ai deodata, împreuna cu îngerul s'a unit o multime de oaste cereasca, laudînd pe Dumnezeu, si zicînd:
v14 „Slava lui Dumnezeu în locurile prea înalte, si pace pe pamînt între oamenii placuti Lui.”
v15 Dupa ce au plecat îngerii de la ei, ca sa se întoarca în cer, pastorii au zis unii catre altii: „Haidem sa mergem pîna la Betleem, si sa vedem ce ni s'a spus si ce ne-a facut cunoscut Domnul.”
v16 S'au dus în graba, si au gasit pe Maria, pe Iosif, si pruncul culcat în iesle.
v17 Dupa ce L-au vazut, au istorisit ce li se spusese despre Prunc.
v18 Toti ceice i-au auzit, s'au mirat de cele ce le spuneau pastorii.
v19 Maria pastra toate cuvintele acelea, si se gîndea la ele în inima ei.
v20 Si pastorii s'au întors, slavind si laudînd pe Dumnezeu, pentru toate cele ce auzisera si vazusera, si cari erau întocmai cum li se spusese.
v21 Cînd a venit ziua a opta, în care trebuia taiat împrejur pruncul, I-au pus numele ISUS, nume, care fusese spus de înger înainte ca sa fi fost El zamislit în pîntece.

1. Nu va temeti
2. Astazi vi s-a adus o veste buna
3. Pace intre oamenii placuti lui Dumnezeu

DAN MITREA

25 Dec 2012