Ascultă online

Piatra

1 Petru 2 v1 Lepadati dar orice rautate, orice viclesug, orice fel de prefacatorie, de pizma si de clevetire; v2 si, ca niste prunci nascuti de curînd, sa doriti laptele duhovnicesc si curat, pentruca prin el sa cresteti spre mîntuire, v3 daca ati gustat în adevar ca bun este Domnul. v4 Apropiati-va de El, piatra vie, lepadata de oameni, dar aleasa si scumpa înaintea lui Dumnezeu. v5 Si voi, ca niste pietre vii, sînteti ziditi ca sa fiti o casa duhovniceasca, o preotie sfînta, si sa aduceti jertfe duhovnicesti, placute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos. v6 Caci este scris în Scriptura: „Iata ca pun în Sion o piatra din capul unghiului, aleasa, scumpa; si cine se încrede în El, nu va fi dat de rusine.” v7 Cinstea aceasta este dar pentru voi cari ati crezut! Dar pentru cei necredinciosi, „piatra, pe care au lepadat-o zidarii, a ajuns sa fie pusa în capul unghiului”; v8 Si „o piatra de poticnire, si o stînca de cadere”. Ei se lovesc de ea, pentruca n'au crezut Cuvîntul, si la aceasta sînt rînduiti. v9 Voi însa sînteti o semintie aleasa, o preotie împarateasca, un neam sfînt, un popor, pe care Dumnezeu Si l-a cîstigat ca sa fie al Lui, ca sa vestiti puterile minunate ale Celui ce v'a chemat din întunerec la lumina Sa minunata; v10 pe voi, cari odinioara nu erati un popor, dar acum sînteti poporul lui Dumnezeu; pe voi, cari nu capataserati îndurare, dar acum ati capatat îndurare.

DAN MITREA

21 Apr 2013