Ascultă online

Lucruri spirituale


FILIPENI 1

1. Pavel şi Timotei, robi ai lui Isus Hristos, către toţi sfinţii în Hristos Isus, care sunt în Filipi, împreună cu episcopii (Sau: priveghetori.) şi diaconii:
2. Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos!
3. Mulţumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte, pe care o păstrez despre voi.
4. În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toţi, cu bucurie
5. pentru partea, pe care o luaţi la Evanghelie, din cea dintâi zi până acum.
6. Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos.

7. Este drept să gândesc astfel despre voi toţi, fiindcă vă port în inima mea, întrucât, atât în lanţurile mele cât şi în apărarea şi întărirea Evangheliei, voi sunteţi toţi părtaşi aceluiaşi har.
8. Căci martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe toţi cu o dragoste nespusă în Isus Hristos.
9. Şi mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoştinţă şi orice pricepere,
10. ca să deosebiţi lucrurile alese, pentru ca să fiţi curaţi şi să nu vă poticniţi până în ziua venirii lui Hristos,
11. plini de roada neprihănirii, prin Isus Hristos, spre slava şi lauda lui Dumnezeu.

CLAUDIU CARLESCU

21 Jul 2013