Ascultă online

Cu privirea la Domnul Isus (Studiu Ioan)

Ioan 7:14-24

14. Pe la jumătatea praznicului, Isus S-a suit la Templu. Şi învăţa norodul.
15. Iudeii se mirau, şi ziceau: "Cum are omul acesta învăţătură, căci n-a învăţat niciodată?"
16. Isus le-a răspuns: "Învăţătura Mea nu este a Mea, ci a Celui ce M-a trimis pe Mine.
17. Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învăţătura este de la Dumnezeu, sau dacă Eu vorbesc de la Mine.
18. Cine vorbeşte de la sine, caută slava lui însuşi; dar cine caută slava Celui ce l-a trimis, acela este adevărat, şi în el nu este strâmbătate.
19. Oare nu v-a dat Moise Legea? Totuşi nimeni din voi nu ţine Legea. De ce căutaţi să Mă omorâţi?"
20. Norodul I-a răspuns: "Ai drac. Cine caută să Te omoare?"
21. Drept răspuns, Isus le-a zis: "O lucrare am făcut, şi toţi vă miraţi de ea.
22. Moise v-a dat porunca privitoare la tăierea împrejur - nu că ea vine de la Moise, ci de la patriarhi - şi voi tăiaţi împrejur pe om în ziua Sabatului.
23. Dacă un om primeşte tăierea împrejur în ziua Sabatului, ca să nu se calce Legea lui Moise, de ce turbaţi de mânie împotriva Mea, pentru că am însănătoşat un om întreg în ziua Sabatului?
24. Nu judecaţi după înfăţişare, ci judecaţi după dreptate."

CLAUDIU CARLESCU

11 May 2014